Licznik przebiegu
wkładki gramofonowej

Regulacja VTA