Licznik przebiegu
wkładki gramofonowej

Regulacja VTA
Nowy model!
Dwa ramiona do 14 cali