"Mało który tranzystor
potrafi mnie tak mocno
wciągnąć w świat
muzyki i zawartych
w niej emocji."
Marek Dyba
SPEC RSA M99 Goldmund Telos Nextgen 580 mk.II