"Mało który tranzystor
potrafi mnie tak mocno
wciągnąć w świat
muzyki i zawartych
w niej emocji."
Marek Dyba
SPEC RSA M99 Manley
Absolute
Headphone
radość słuchania